دوتاكی3/4 فەرشی ئیرانی 700 شانەی ئەسڵی دەرەجە یەك تراكم 2550 بی عەیب بۆ فرۆشتن - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

سڵاو دوتاكی3/4 فەرشی ئیرانی 700 شانەی ئەسڵی دەرەجە یەك تراكم 2550 بی عەیب بۆ فرۆشتن هەولیر بەستۆرە 400 هەزار 07831140696

کاڵا هاوشێوەکان