دووفەرشی ایرانی یەک شێوە - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

440شانەبۆفرۆشتن زۆرتازەن یەک جارڕاخراوە نەگونجاوە لەگەڵ ماڵەکە..هەڵگیراوەتەوە 07701977045 ڤایبەروواتساپ

کاڵا هاوشێوەکان