دوو فەرشی ئێرانی 3 بە 4 - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

ئەسڵی 1050 شانە لە ئێران بەکرد دراوە زەمانی 10 ساڵی هەیە نەشۆراون کەم بەکارهاتوە لە سلێمانیە بایی 5 وەرەقەیە 07718330029

کاڵا هاوشێوەکان