(فەرش)کومباد - هەرزان

شرۆڤە

4 فەرشە ژوری میوان 4 بە 6 هۆڵ 4 بە 5٫40 مەتبەخ 3٫70 بە 3٫10 ژوری خەو 3 بە 4 هەمووی ئۆڤەر کراوە رەنگی بێجی کاڵە ساڵ و 8 مانگەدا کردراوە.گەیاندن لەسەر کریارە

کاڵا هاوشێوەکان