گۆران نێت ی دۆستی گیرفان👍 - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

گۆران نێت ی دۆستی گیرفان👍 بە 10 هەزار فرییە مانگانە. بە 85 هەزار ئەیفرۆشم. گەر مشتەریت تێل بکە : tel+viber : 07704503242

کاڵا هاوشێوەکان