تیشک نێت مانگانە بە 10 هەزار فرییە - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

تیشک نێت مانگانە بە 10 هەزار فرییە جیازەکە زۆر لۆکە نرخی 45 هەزار تێل 07704503242

کاڵا هاوشێوەکان