ئەم گۆران نێتە بۆ فرۆشتن - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

ئەم گۆران نێتە بۆ فرۆشتن مانگانە بە 10 هەزار فرییە. زۆر بێکێشەیە نرخی 70 هەزار. تێل 07704503242

کاڵا هاوشێوەکان