بۆیاغکردنی هەموجۆرە سەیارەیەک - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

بۆیاغکردنی هەموجۆرە سەیارەیەک هەمو جۆرە ڕەنگێک بەزەمانی‌%100 سلیمانی ڕاپەڕین دوسایدی پشت میلی مۆڵ بۆیاغچی وەستا تۆڵە 07708935120

کاڵا هاوشێوەکان