شوینی وەستا اسماعیل - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

ئامادە ین بۆ چاکردنی دە مانچەی (ْF ) کان و کابیسە ناونیشان سلیمانی دارە سوتاوەکە شوینی وەستا اسماعیل ( بازری ژیرنهۆمی دوو ) ژمارە تە لە فون :07702216204 07706189131

کاڵا هاوشێوەکان