بوچاکردنی هه مووجوره غساله یه ک - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

ئاماده ین بوچاکردنی هه مووجوره غساله یه ک له ماله كانتان له سليماني 07518842343

کاڵا هاوشێوەکان