فاستڵینک مانگانە بە 15 هەزار فرییە. - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

فاستڵینک مانگانە بە 15 هەزار فرییە. 5 نەفەرییە نرخی 35 هەزار. گۆران نێت مانگانە بە 15 فرییە 5 نەفەرییە نرخی 50 هەزارە. تێل :: 07704503242 بە زەمان ئەیان فرۆشم

کاڵا هاوشێوەکان