فاستڵینک مانگانە بە 15 هەزار فرییە. - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

فاستڵینک مانگانە بە 15 هەزار فرییە. 5 نەفەرییە جیازەکان. دانەی بە 40 هەزار. تێل :: 07704503242

کاڵا هاوشێوەکان