تیشک نێت مانگێک وەحدەی تیایە. - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

تیشک نێت مانگێک وەحدەی تیایە. مانگانە بە 10 هەزار فرییە 5 نەفەر ئەتوانن لەسەری ئیش بکەن نرخی 50 هەزار بە زەمان تێل 07704503242

کاڵا هاوشێوەکان