جیهازی تیشک نێت بۆفرۆشتن - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

جیهازی تیشک نێت بۆفرۆشتن جۆکەرکراوە سیمی گۆران نێتی لەسەرە سیمەکە 53 ڕۆژ کارتی تیاماوە بۆفرۆشتن پەیوەندی بکە 07736980912 07502730873

کاڵا هاوشێوەکان