ئەم گۆرانە مانگانە بە 15 هەزار فرییە. - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

ئەم گۆرانە مانگانە بە 15 هەزار فرییە. 10 نەفەرییەو پاتری زۆر باشە نرخی 45 هەزار تێل 07704503242

کاڵا هاوشێوەکان