تیشک نێت ی پاتری ئەستور - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

تیشک نێت ی پاتری ئەستور مانگانە بە 10 هەزار فرییە 5 نەفەر ئەتوانن لەسەری ئیش بکەن نرخی 45 هەزار بە زەمان تێل 07704503242

کاڵا هاوشێوەکان