ئەم گۆران نێتە بۆ فرۆشتن - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

ئەم گۆران نێتە بۆ فرۆشتن مانگانە بە 45 هەزار فرییە 10 نەفەر ئەتوانن لەسەری ئیش بکەن. نرخی 45 هەزار. تێل 07704503242

کاڵا هاوشێوەکان