سه ياره ى شه حن شه ريكه ى هه مه ر فول مواسه فاته - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

سه ياره ى شه حن شه ريكه ى هه مه ر فول مواسه فاته ئه وروپيه زؤر زؤر تازه يه له 2 سال بؤ 10 ساله بي كيش تا 55 كيلؤ هه لده گري ئيستؤپى له شوين خؤى ده گريت شه حنو پاتري زؤر لؤكه ده بل ئه كسل ده بل پاترى 12v ده بل سورعه ته لايت ليد به گلايت ئيشاره ت هؤرن فلاش ميمؤري ؤكس كؤراني مؤسيقاى كؤراني به هه موشونیکاده روات توندووتؤله سعرى 100 هه زاره كى موشته ريه ته له فون بكات 07707722413

کاڵا هاوشێوەکان