جێ خه وی منال - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

جێ خه وی منال تازە و جوان ژێری دوو چە کمە جە یە دۆشە کی لە گە ڵە بێ عه یب قیاسی 124بۆفرۆشتن نرخ:40هه زار شوێن :سلێمانی تێل:07700584816

کاڵا هاوشێوەکان