ئەم ژوری نوستەنە بۆ فرۆشتن - هەرزان

شرۆڤە

ژور ی نوستنە بۆ فرۆشتن مەحرەزی نوێن و دوەشکی سەر سیتەمەکەی لەگەل نیە .... تکایە ئەگەر موشتەری نیت تێل مەکە

کاڵا هاوشێوەکان