کە وانتە ری پاکو جوان بی عه یب تۆکمە - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

کە وانتە ری پاکو جوان بی عه یب تۆکمە قیاسی بە رزی 220پانی 240 سنگی گە ورە ی دوو حە وزی لە گە ڵە قیاسی 80بە 180بۆفرۆشتن بی عە یب نرخی :150هه زار شوێن :سلێمانی تێل:07700584816

کاڵا هاوشێوەکان