سیسەم سەیارەزۆرپاک کانتۆر3دەرگاتۆکمە - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

سیسەم سەیارەزۆرپاک کانتۆر3دەرگاتۆکمە بێ عەیب بە90هەزاربۆپەیوەندی 07730657186لەسلێمانی

کاڵا هاوشێوەکان