عەرەبانەی مناڵ حەجمی گەورە - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

، بێ عەیبە ، زۆر مەزبوتە ،تایمی خەوتن ودانیشتنی هەیە ، دەسکەکەی ڕوو ئەکاتە دایک ، ئیستۆپ وتایەی مەزبوتە ، کۆئەکرێتەوە بۆ هەڵگرتن وناو سەیارە ، نرخی زۆر گونجاوە 30 هەزارەو کۆتا سیعرە ،لەسلێمانیەوگەیاندنیش هەیە07501565447

کاڵا هاوشێوەکان