پلەی 4 بۆ فرۆشتن سلیم و فاتم لایە - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

پلەی 4 بۆ فرۆشتن سلیم و فاتم لایە بەزەمان نەکراو دەسکی شەریکەی لەگەڵە پاکەتیان لەگەڵە زۆۆر پاکو جوانن بە شەرت شوێن سلێمانی 07732625644

کاڵا هاوشێوەکان