دو کورسی ناوسەیارەبۆمناڵان ئەوروپین - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

دو کورسی ناوسەیارەبۆمناڵان ئەوروپین زۆر تازەن تایمی خەویان هەیە قایش و بەرگ و هەموشتێی مەزبوتو و بێعەیبە لەچوارمانگی بۆی ئەبێ تا هەشت ساڵی سعری دانەی 23 هەزار قوفڵیەتی و هیچ معامەلەی نیەببورن.. لەسلێمانیەو گەیاندیش هەیەبەس عایدی خۆتانە07501565447

کاڵا هاوشێوەکان