سه ياره ي مندال شه حن بؤليخورين شه ريكه ي BMW زؤر لؤكه ئه ورپيه - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

سه ياره ي مندال شه حن بؤليخورين شه ريكه ي BMW زؤر لؤكه ئه ورپيه له 2تا10ساله بئ تا 50 كيلؤ مندال هه لده گرئ لايت به گ لايت هؤرن گؤراني فلاش ؤكس به سمه حاسه گير بؤپيش به گ بؤش ده رگاكاني ئه كريته وه به هه موشونيكاروات سه ريعه 12v ده بل باتريه شه حنوو باتري لؤكه ده بل ئه كسله زؤر توندووتؤله تازه يه نرخي 110هه زاره كئ ويستي ته له فونكات له خزمه تام 07507312238

کاڵا هاوشێوەکان