سیسە می یە ک نە فە ری پاکو جوان - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

سیسە می یە ک نە فە ری پاکو جوان تۆکمە بێ عه یب بە دۆشە کە وە بۆ فرۆشتن نرخ :55هه زار شوێن :سلێمانی تیل:07700584816

کاڵا هاوشێوەکان