ئەو کەوەنتەرە بۆ فرۆشتن - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

نرخ 450هەزار محاملە ئەو کەوەنتەرە بۆ فرۆشتن. دەسکەکانی تاویتەوە رسم. دانایە یتارەکەشی نماوە لە هەولیرم رەقەم مۆبایل 07517931681

کاڵا هاوشێوەکان