#خانوو 150مەتر خاوێن و جوان بۆفرۆشتن - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

بەشە تایبەتەکان

  • جۆری موڵک

    خانوو

  • رووبەر(مەتر)

    150

  • دەستە

    فرۆشتنی خانوو و شوقە

شرۆڤە

#هەولێر ــ 5 حەسارۆك (باشترین موقع) #خانوو 150مەتر خاوێن و جوان بۆفرۆشتن #خانووەکە دووقات کامل مواسەفاتە پێکدێت لە 5نووستن + میوان + هۆڵ + مطبغ + 3حمام + 3مرافق #ڕووی قیـبلـەیـە ـــ ـــ ـــ #بۆ زانیاری زیاتر... 07504215392 ڤایـبـەر + واتـسـئاپ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ #اربیل ــ خمسە حساروک (موقع ممیز) #البیت نضیف 150متر مثل زیرو ـــ للبیع. #طابقین کامل مواصفات سقف مغریبی 5 غرفەنوم + استقبال + صالە + مطبغ + 3 حمام + 3مرافق #اتجاە قـبـلـە #الملک طابـو سنـد ـــ ـــ ـــ للمزید معلومات... 07504215392 فایـبـر + واتـسـاب

کاڵا هاوشێوەکان