گوڵ خونچە - هەرزان
logo
گوڵ خونچەشۆپ
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

سەوزایی چەندە گرنگ و چێژ بەخشە؟! ڕازاندنەوەیان دوو هێندە جوانتر و نازدارتری دەکات گوڵ خونچە هەڵبژێرە و خەمی هیچت نەبێت🤗🤗🤗🤗🌿🌿🌿🌿🌿 @gull.xuncha2021

کاڵا هاوشێوەکان