ئاسني شكاو ده كڕين - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

به رميلي ئاو به رميلي نه وت ته نكه رى نه وت بؤيله رى كون شيشي سه قف درگاى ئاسن په نجه ره ى ئاسن مس فافؤن ده كڕين سپلێتی سووتاوودە کڕین په يوه نديمان پيوه بكه ن 07702295978 0750 2295978

کاڵا هاوشێوەکان