سه ياره ى منالانه دؤج ئه وروپيه شه حنه - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

سه ياره ى منالانه دؤج ئه وروپيه شه حنه زؤرتازه يه كه م به كارهاتوه فول مواسه فات منال 2سال هه تا 10 سال ده بيت كيش تا 48 كيلؤ هه لده گري استؤبي له شوين خؤي ده گري لايت ئيشاره ت هؤرن موسيقاي كؤراني هه يه شه حنو پاتري لؤكه به شه رته ده بل ماتؤره و ده بل ئه كسله پاترى 12ڤؤلته به هه موشنيكا ئه روات سعري 80 هه زاره كي كرياره په يوه ندي بكات 07741396910

کاڵا هاوشێوەکان