کانتۆر2پارچەزۆرتۆکمەبێ عەیب - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

کانتۆر2پارچەزۆرتۆکمەبێ عەیب بە190هەزاربۆپەیوەندی 07730657186سلێمانی

کاڵا هاوشێوەکان