شيخ كارزان بو هه رزاني كه وانته ري ئه لمنويم - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

2 مه تر كه وانتر به مه ترو نيو سنك 350 هه زار 2 مه ترونيو كه وانتربه مه ترونيوسنك390 هه زار 3مه تر كه وانته ر به مه ترو نيو سن450 هه زار 3 مه تر كه وانتر به 2مه تر سنك550 هه زار07701409197 ئه مانه نرخي مه وادي ئيرانين توركيش مه تري به 170 دؤلاره سليماني ستافي گه ياندنو به ستنيشمان هه يه بو سليماني و ته واوي قه زاو ناحيه كان

کاڵا هاوشێوەکان