ئاسن فرۆشی ڕێباز - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

ئاسن فرۆشی ڕێباز تۆربەی لەچوارقوڕنە بۆفرۆشتنی هەمووجۆرەقادرمەیەکی خانو بەنرخی گونجاو قیاساتمان هەیە گەیاندنمان هەیە ژم07501540403

کاڵا هاوشێوەکان