تاقمى نان خواردن بوفروشتن - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

تاقمى نان خواردن بوفروشتن 4كورسيه زورپاكووبيعه يبه نرخى 100هه زاره له سليمانى 07702201031 07501507371ڤايبه ر 07511162013

کاڵا هاوشێوەکان