كه وانته ري توركي بوفروشتن - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

كه وانته ري توركي بوفروشتن زورزور باكو بي عه يبه يه كه م جاره بكريته وه دريزي كه وانته ر 5متر سنك 1 نيو ئالو كوريش ئه كه م به هه مو ئه شيايه كي ناو مال سليماني 07703513395

کاڵا هاوشێوەکان