طەباخ توورکی مارکەی ڕۆیاڵ دەرجەیەک - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

طەباخ توورکی مارکەی ڕۆیاڵ دەرجەیەک زۆر پاکوو نموونە ل جووانیا بۆ زانیاری زیاتر 07704881730 سلێمانی کانی سپیکە

کاڵا هاوشێوەکان