مۆڵیدەی کارەبایی - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

مۆڵیدەی کارەبایی 4 بستۆن 185 ئەمپێر کارەبای بێمنەت بەزەمان 185 ئەمپێڕ کارەبا بەزیادەوە ئەیات مەکینەی نەکراوە بەشەرتی ئەوەی مەکینەی نەکرابێتەوە شوێن قەزای دوکان 07733056000 07502110262

کاڵا هاوشێوەکان