تۆرنەی فلنجەوتاس بۆفرۆشتن حەجمی 450 - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

تۆرنەی فلنجەوتاس بۆفرۆشتن حەجمی 450 ھەموجۆرە فلنفلنجە وتاسێک تۆرنەئەکات زۆر تازەیەو 1 مانگ ئیشی کردوە وەک لۆک وایەو ھەموشتێکی شەریکەی خۆی لەگەلە لەشەریکە بایی 27$ وەرەقەیە من داوای 22 وەرەقەو مامەلەی لێ ئەکەم بەشەرتی ئیش و مەزبوتی ئەیفرۆشم تکایە ئەگەر لێی نازانیت قسەی تیامەکە ھەرکەسێک مشتەرییە پەیوەندیم پێوە بکات 07732645382

کاڵا هاوشێوەکان