مجەمدە75سم مارکەتوورکی زۆرپاک - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

مجەمدە75سم مارکەتوورکی زۆرپاک غازوماتۆڕشەریکەبە150هەزاربۆپەیوەندی07730657186

کاڵا هاوشێوەکان