سێتی کەوانتەری تورکی MDF - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

سێتی کەوانتەری تورکی MDF زۆر جوان و پاک و تازەیە لە ڕەسمەکە جوانتر و پاکترە تەباغ و مرەشەحێکی5 چاوی زۆر جوان و پاکی لەگەڵە قیاسی کەوانتەرەکە 5 مەترە قیاسی سنگەکەی 2.60 سانتیەمەترە گەیاندمان هەیە 07510043292

کاڵا هاوشێوەکان