دووکورسی و مێزی نان خواردن .4کورسی بۆ‌فرۆشتن - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

دووکورسی و مێزی نان خواردن .4کورسی بۆ‌فرۆشتن 07701977045ڤایبەر سلێمانی کانی سپیکە گەیاندنیشمان هەیە

کاڵا هاوشێوەکان