باخوو خانوو له سیتک کانیشئخان جادە تازە که - هەرزان

بەشە تایبەتەکان

 • جۆری موڵک

  خانوو

 • تەمەنی بینا

  5-10 ساڵ

 • رووبەر(مەتر)

  5000

 • ژمارەی ژووری نووستن

  3

 • دەستە

  فرۆشتنی خانوو و شوقە

شرۆڤە

کۆد / 1198 باخوو خانووی جوانوو ناوازە و دڵگیر بۆ فرۆشتن له سیته ک + کانیشئخان ڕوبە ری باخ / 2 / دۆنم که ئه کاتە / 5000 / مە تر مڕە به ع به رزترین شوئنوو مه وقعی هە یە ئه ڕوانئت به سە رتە واوی ناوچە که دا / ڕوبە ری بینا خانوو / 200 / مه تر مڕە بە ع پئک هاتووە / له هۆڵی گه ورە / 3 نوستن / چێشتخانە / 2 مشتملات / به ئە ساسی ناوماڵە وە / بیروو کارە بای سە ربە خۆی هە یە بیرە که ی /180/ مه ترە له ئێستادا / 24 / سعات ئاوی لئنابڕئت شوێنی وە ستانی سە يارە ی فراوانی هەیە له چە ند شوئنئک چیمە نی فراوانی هە یە مه له وانگه ی فراوانی تیایە کامل سیاج کراوە ئە نواع داری میوە و داری زیینه ی تێدایە مولیدە ی گه ورە ی تیایە هیج مه سرە فئک له م باخە دا نیه نرخی فرۆشتنی آم باخە /7 / دە فتە روو / 25 / وە رە قە و معا مه له یە / بۆزانیاری زیاتروو بینینی ئه م باخە ناوازە یه سە ردانی ( نوسینگه ی موڵکی سیته ک بکه ن) ناونیشانی نوسینگه ) سیته ک خوار تونئلە که ته نیشت فلکه که یان پە يوە ندی بکه ن به ژمارە 07722127048 07701451313 کارزان سیته کی

کاڵا هاوشێوەکان