ھــۆنـــدا ئـــەلـــێـــنـــترا 2011 - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

بەشە تایبەتەکان

 • براند

  Hyundai هیوندای

 • مۆدێڵ

  Elantra

 • ساڵی بەرهەمهێنان

  2011

 • جۆری گێڕ

  ئۆتۆماتیک

 • بۆیاخ

  سێ پارچە بۆیاخ

 • دەستە

  ئۆتۆمبێلی تایبه‌ت

شرۆڤە

Hiunday alentra ســـەنــەوي و ئــەوەلـــيـــات و حـــاســيــبـــە بـــەشـــەرت ✅ واجيــھــەشــــي لــــەگــــەڵە بــێ كــــێـــشـــەيـــە✅ گێـــڕ و مـــەكـــيــنــە بـــەشـــەرت مـــەكـــيــنـە 24🚨 گــێـــڕ ئـــۆتــۆمــاتـــيـــك 🎚️ تـــەبــريــد لــــەســـەر ســـويــچ 💨 جـــام كــــارەبــايـــە و abs 🚀ە چـــوار تـــايـــەي لـــۆكـــي لـــەژێــــرە🛞 پـــێـــش و دواي كـــەپســـە ســـێ پــــەڵــــە بـــۆيـــاخـــي ھــــەيــە يـــەك پـــارچــــەشـي كــاڵــبــوونــەوەي ھـــەيـــە ســـەيـــارەيــەكــي جــايـــزە و مـــاڵـــي دۆســــتــــە شــــــوێـــــن :ســلـــێــمـــانـــي نــــرخ : 💵 62 معامەلەيەكي كەم ڕەقــەم تــەلــەفــوون : 07719470160

کاڵا هاوشێوەکان