پێشەنگ تاوەر بە قستی سالانة بؤ فرۆشتن - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

بەشە تایبەتەکان

  • جۆری موڵک

    شوقە

  • دەستە

    فرۆشتنی خانوو و شوقە

شرۆڤە

پيشةنگ تاوةر كوردى پێشەنگ تاوەر بە قستی سالانة بؤ فرۆشتن (98م) _سعر 568ورقة مقدمة 90 وەرەقە وياهيكل 76ورقا +استلام مفتاح 82ورقة/باقى 318ورقة شهرية 200دۆلار (102م) -سعر 591ورقة... مقدمة94 وەرەقە وياهيكل 79ورقة+استلا م مفتاح 85ورقة/ باقى 331ورقة شهرية 210دۆلار (111م)_سعر 644ورقة... مقدمة100ورەقە+وياهيكل 87ورقة+استلام مفتاح 93ورقة /باقى 360ورقة شهرية 225دۆلار (115م) _ سعر ⁦.. 668ورقة....مقدمة 104 وەرەقە+ويا هيكل90ورقة+استلام مفتاح 96ورقة/باقى373ورقة شهرية 235دۆلار (130م)_ سعر755ورقة... مقدمة 114 وەرەقە+وياهيكل101ورقة استلام مفتاح109ورقة /باقى 422ورقة شهرية 265دۆلار (150م) _ سعر 870ورقة....مقدمة 130 وەرەقە+ويا هيكل117ورقة+استلام مفتاح126ورقة/باقى 487ورقة شهرية 308دۆلار عنوان طريق مصيف شارع 150م مقابل قرية كوري او قريب مجمع ماموستايان و سلافا شوێن هةولير / ڕێگای مەسیف، جادةى 150مترى بةرامبةر كوندى كؤرى و شارى سلافا 07504910497 07704680770

کاڵا هاوشێوەکان