ئه م كه وانته ره بوفروشتن زورزور پاكو بي عه يبه - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

ئه م كه وانته ره بوفروشتن زورزور پاكو بي عه يبه دريزي كه وانته ر 6متر به سنگه وه سعر 400هه زار ئا لو كوريش ئه كه م به هه مو ئه شيايه كي ناو مال سليماني هه واري تازه به رام به ر خه جي خانم 07703513395

کاڵا هاوشێوەکان