غازی فلات ستیلی اسڵ بەشەرت - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

غازی فلات ستیلی اسڵ بەشەرت مانگێک ایشی کردووە لەسلێمانی گەیاندن هەیە 07701582231 نرخ 60 هەزار

کاڵا هاوشێوەکان