جوملەو مفرد - هەرزان

شرۆڤە

جوملە و مفرد بەردەستە گەیاندنیش هەیە سوراحی شین پرتەقاڵی شەکردان

کاڵا هاوشێوەکان