میزی نان خواردن بۆ فرۆشتن - هەرزان
لەم کاڵایەدا ناردنی چات ناکارا کراوە

شرۆڤە

میزی نان خواردن بۆ فرۆشتن زۆر زۆر لۆکە کەم بە کار هاتوە هە شت کورسیە 07717581186

کاڵا هاوشێوەکان